תקנון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות והחזרת מוצרים.

 

 • התקנון מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש (להלן: התקנון) מתייחסים לאתר אלפא דיגיטל שכתובתו: https://www.alfadigital.co.il (להלן: האתר), דפים ופרופילים רשמיים ברשתות החברתיות כגון: פייסבוק, אינסטגרם וטויטר וערוצי תקשורת אחרים רשמיים כגון: ואטסאפ, טלגרם, צ'אטבוטים, ודיוורים אלקטרוניים הינו בכפוף לתקנון ובכפוף לכל דין.
 • כל הנאמר בסעיף הנ"ל בנוסף, בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן פלטפורמות ורשתות חברתיות ואין אנו אחראים על חסימה ו/או מחיקת משתמש ו/או פרופיל מצידן.
 • כל שימוש באתר ובתוכנו בין אם צפייה בלבד או כל שימוש אחר מהווים הסכמה מפורשת לרשום בתקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
 • תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות מופיעים בדף זה עשויים להתעדכן בכל עת ללא חובת נימוק וללא חובת הודעה מראש. ברור לי ומובן לי שאחריותי כמשתמש להתעדכן בדף זה ובשינויים.
 • הנהלת האתר שומרת על זכותה לאפשר חלקים מהאתר (דפים ותוכן) רק למשתמשים רשומים ו/או לקוחות קיימים ו/או כל אדם אחר עפ"י שיקול דעתה. כל זאת הנהלת האתר רשאית לעשות בכל עת וללא כל חובת נימוק וללא חובת הודעה מראש.
 • השימוש באתר אפשרי לכל הגלאים, אך רכישה אפשרית רק מגיל 18 ומעלה או בהסכמה מפורשת בכתב מצד הורה או אפוטרופוס חוקי.
 • באתר יכולים להופיע קישורים והפניות לאתרים צד ג'. אנו מפרסמים אותם מכוונה טובה ואמון בשירות ו/או התוכן של אותם אתרים, אך אין אנו אחראים וערבים לפעילותם, חוקיותם ואמינותם. ברור ומובן לי שכל פעילות שלי באתרים צד ג' היא ביני לבינם בלבד ואין הנהלת האתר צד בנושא ואין לבוא כנגדה בשום טענה ו/או תביעה בנושא.
 • החברה רשאית לשנות ולהפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא חובת נימוק או הודעה מראש. סעיף זה כמובן אינו גורע משום התחייבות מכתב אישית מול לקוח, במקרה זאת ההסכם האישי חזק מן השניים.
 • הנהלת האתר אינה אחראית בנושא של הפסקת פעילות האתר במקרה של תקיפת סייבר, שינוי חוק ו/או רגולציה, אסון טבע, מלחמה, מצב חירום, תקלה או כל דבר שמוגדר כ "כוח עליון" ולא היה בכוחה ו/ או בידיעתה לשנות זאת.
 • השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי ובעלי האתר בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
 • ידוע לי כי התקנון מהווה הסכם נפרד בין המשתמש למפעילי האתר. מוסכם ומובהר למשתמש כי למפעילי האתר אין אחריות במקרה של הפרת התנאים ע"י משתמש אחר ו/או אתרים צד ג' וכי במקרה של הפרה מסוג זה יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר.

 

 1. תוכן האתר
 • תוכן האתר הינו עדכני ליום והשעה בו הוא נכתב.
 • הוא נוצר בהכללה אין להסיק מכך בנושא ומקרה אישי.
 • אין בתוכן האתר תחליף לשיחת אפיון או שיחה עם איש מקצוע בנושא עליו נכתב.
 • תוכן האתר נועד לתת מידע, ערך ולייצג את השרות שלנו.
 • במידה וקיים שינוי בחוק שנוגע לתוכן ו/או פעילות האתר בישיר או עקיפין, יש לשמור עליו ואין אנו מעודדים שום פעילות שאינה חוקית.
 • התוכן יכול להיות מנוסח בלשון זכר/ נקבה/רבים מטעמי נוחות אך מיועד, מכבד ומתייחס בצורה שווה לכל זהות מגדרית באשר היא.

 

2. השרות שלנו

 • ברור ומובן לי שהשרות מהווה כלי עזר לעסק או כל פעילות ואינו מהווה בשום דרך ערבות להצלחתו.
 • בכל רכישה מולנו נעשה הסכם התחייבות הדדית של השרות אותו יקבל תמורת התשלום המסוכם מראש. במקרה של סתירה בין תקנון האתר להסכם הרכישה, הסכם הרכישה הוא החזק מבין השניים.
 • הצעת המחיר עלולה להיות שונה מלקוח אחד לאחר בהתאם להיקף, סוג השירות, מבצעים לזמן מוגבל, קופונים ו/או שיקולים פנימיים של החברה

 

3. מדיניות החזרת מוצרים

 • במקרה של מוצרים שיוצרו בהתאמה אישית עבור הלקוח, לא ניתן לבצע החזרה לאחר שהחלו תהליכי הייצור הייחודיים להזמנה. אנו ממליצים לוודא שפרטי ההזמנה המותאמת נכונים ומדויקים לפני העברתה.
 • במקרה של מוצרים סטנדרטיים שלא יוצרו בהתאמה אישית, ניתן להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מקבלת ההזמנה. המוצר חייב להיות במצב חדש ולא משומש, כולל אריזה מקורית.
 • אנו נעשה מאמץ לפתור כל בעיה בהזמנה בדרך ידידותית ומקצועית.

 

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • שמות וסמלי מסחר, עיצוב האתר, סידור, כתיבה, סודות מסחריים, מודעות, דפים, מאמרים וכל תוכן האתר ו/או אופן הצגתו מוגנים בזכויות יוצרים וקניין רוחני.
 • כל המעוניין להשתמש בנ"ל מחוייב בהסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.
 • אין להעתיק, לשעתק, לשכפל ו/או לשנות כל חלק באתר, תוכנו וסידורו לכל צורך מסחרי ללא אישור בכתב ממפעילי האתר.

 

5. דיוור וערוצי תקשורת

 • לכל משתמש באתר ניתנת ההזדמנות להתעדכן במידע, בתכנים חדשים באתר באמצעות הרשמה ביוזמתו ו/או בהסכמתו לרשימת הדיוור ע"י השארת פרטים במקום יעודי באתר ו/או הצטרפות ביוזמת ו/או הסכמת המשתמש לערוץ הטלגרם ו/או קבוצת הוואטסאפ. באפשרותו של המשתמש להסיר את עצמו מרשימת הדיוור ו/או לעזוב את ערוץ הטלגרם ו/או קבוצת הוואטסאפ בכל עת. במידה והמשתמש מתקשה או אינו מצליח בתהליך ניתן לפנות למפעילי האתר.
 • מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל מיוזמתם הרשמה של משתמש לרשימת הדיוור ולערוצי התקשורת בכל עת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא חובת הסבר ו/או הודעה מראש.

 

6. אבטחה ופרטיות

 • מפעילי האתר משתמשים באמצעי אבטחה המתקדמים והמקובלים לפי האמצעים והידע הקיימים ברשותם, כל זאת על מנת שהאתר יהיה סביבה בטוחה ולאפשר פרטיות למשתמשי האתר.
 • משתמש הפועל בדרך של כלי תקיפה, פריצה או כל אמצעי שהוא על מנת לשבש את פעילות האתר, לפגוע בבטיחות האתר, לפגוע בפרטיות ו/או כל פגיעה שהיא במשתמשים, גניבת מידע ו/או כל פגיעה אחרת, מפעילי האתר יפעלו כנגדו בכל אמצעי אותו מאפשר התקנון והחוק, בנוסף לזאת יהיה עליו לפצות ו/או לשפות מפעילי האתר, העובדים, בעלי המניות, המשתמשים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 • מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשימוש בקבצי 'קוקיס' (cookies) ולאיסוף מידע על נתוני והרגלי גלישה באתר, זאת תוך שמירה על פרטיות הנתונים האישיים של כל משתמש.

 

7. פיצוי ושיפוי

 • כל הפוגע בפעילות החברה, האתר וברווחיה בדרך של חבלה, אלימות, הטרדה, סחיטה, הפרת התקנון, מרמה, הונאה, פגיעה בזכויות יוצרים וקניין רוחני, הסתה, איומים, הכפשה, לשון הרע, פייק ניוז, הוצאת דיבה, פגיעה בשם הטוב ו/או פועל בכל אמצעי שהוא המנוגד לחוק כנגד האתר, מפעילי האתר, עובדיו, בעלי המניות ו/ או מי מטעמם יהיה עליו לפצות ו/או לשפות אותם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 

8. יצירת קשר

 • במקרה של סתירה בתקנון, אי הבנה או כל נושא שהוא מוזמנים ליצור איתנו קשר בדרכים המופיעות באתר.

 

×
×

עגלת קניות